W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.    Zamknij

Dobór do służby - Pomorska Policja - podstrona - Rekrutacja - dział etapy postępowania.

Dokumenty


Policjantka obok radiowozu.

Musisz wypełnić kwestionariusz osobowy i dostarczyć go do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku lub do jednej z komend miejskich/powiatowych z terenu naszego województwa.

Dokumenty możesz wypełnić też na miejscu, pracownicy zespołu doboru chętnie pomogą, jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości.

Wypełnione dokument można również przesłać na adres:
Zespół ds. Doboru
Wydział Kadr i Szkolenia
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Okopowa 15 80-819 Gdańsk.

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowo musisz dostarczyć:

 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np.: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia szkoły wyższej (oryginały do wglądu),
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencja wojskową z pieczątką właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy.

Test wiedzy


Policjantka obok radiowozu.

Do testu wiedzy ogólnej przystąpisz w jednej z jednostek szkoleniowych tj. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie lub w którejś z pozostałych szkół policyjnych (Katowice, Legionowo, Piła, Słupsk).

Jeżeli przystępujesz do postępowania kwalifikacyjnego z terenu województwa pomorskiego, zostaniesz skierowany prawdopodobnie do Szkoły Policji w Słupsku. Test wiedzy ogólnej będzie wyznaczony w tym samym dniu co test sprawnościowy.

I tak test:

 • składa się z 40 pytań,
 • na rozwiązanie testu przeznaczono 40 min,
 • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać jeden punkt,
 • obejmuje zagadnienia dotyczące funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie »

Test sprawnościowy

Przygotowałeś się? No to idziemy dalej, kolejny etap to test sprawności fizycznej. Jest to sprawnościowy tor przeszkód, którego pokonanie mierzone jest w czasie z dokładnością do 0,1 sekundy, przeliczonym na punkty.

Na zaliczenie toru przeszkód masz 1.41s. Im szybciej pokonasz tor przeszkód tym więcej punktów uzyskasz za ten etap, maksymalnie można uzyskać nawet 60 punktów. W ten sposób oceniana jest Twoja sprawność fizyczna. Sprawdzamy takie zdolności motoryczne jak: wytrzymałość, szybkość, siłę, równowagę i orientację przestrzenną.

Na tor składa się 8 ćwiczeń:


 • tokrążanie stojaków;
 • przewroty w przód i tył na materacach;
 • przenoszenie manekina o wadze 28 kg;
 • pokonanie 4 płotków lekkoatletycznych;
 • 5 rzutów 3 kg piłką lekarską na 5 m;
 • 10 skłonów z piłką lekarską z leżenia;
 • pokonanie 4 skrzyń gimnastycznych;
 • bieg wahadłowy 10 razy 5 m.

Aby do niego przystąpić musisz posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonania ćwiczeń fizycznych, wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed dniem przystąpienia do testu.

Jeżeli nie zaliczyłeś testu sprawności fizycznej ponownie do niego możesz przystąpić po 6 miesiącach.

Test psychologiczny (multiselect)


Motor policyjny.

Badania psychologiczne przeprowadzane są przez psychologów Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Badania te określą Twoje predyspozycje intelektualne i osobowościowe do służby w Policji. Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z następujących części:

 • indywidualnego badania w formie testu komputerowego,
 • rozmowy z psychologiem, która dotyczy doświadczeń kandydata, jego postaw, a także predyspozycji do podjęcia służby w Policji,
 • podsumowania wyników badania i rozmowy.

Za test psychologiczny możesz uzyskać maksymalnie 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są predyspozycje intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy.

Gdyby okazało się, że uzyskałeś negatywny wynik testu psychologicznego – to do kolejnego postępowania kwalifikacyjnego możesz przystąpić nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia przeprowadzenia tego etapu.

Rozmowa kwalifikacyjna


Motor policyjny.

Na tym etapie postępowania kwalifikacyjnego komisja będzie zadawać Ci pytania, w ten sposób sprawdzając Twoją motywację oraz preferencje do służby.

Rozmowa kwalifikacyjna ocenia następujące obszary:

 • umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami,
 • motywacja do podjęcia służby w Policji,
 • społeczna postawa wobec ludzi,
 • umiejętność autoprezentacji.

Jak wygląda rozmowa kwalifikacyjna?

 • każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania,
 • pytania pochodzą z przygotowanej wcześniej bazy pytań,
 • prowadzeniem rozmowy kwalifikacyjnej kieruje przewodniczący zespołu,
 • członkowie zespołu mogą zadawać pytania uzupełniające,
 • kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

Jeżeli nie zaliczyłeś tego etapu postępowania ponownie do niego możesz przystąpić po 6 miesiącach.

Postępowanie sprawdzające


Patrol policji.

Proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych, rozpoczyna złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego »

Postępowanie ma na celu ustalenie, czy możesz uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”.

Postępowanie sprawdzające prowadzi Wydział Ochrony Informacji Niejawnych KWP w Gdańsku.

Nieuzyskanie takiego dostępu do informacji niejawnych jest równoznaczne z zakończeniem (niezaliczeniem) postępowania kwalifikacyjnego.

Proces weryfikacji jest czasochłonny, może trwać kilka miesięcy.

Komisja lekarska


Radiowóz i motor policyjny.

Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej daje podstawę do skierowania Cię do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego. Tym etapem jest ustalenie przez komisję lekarską Twojej zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.

Zbada Cię 12 lekarzy orzeczników, wśród których są m.in.: psychiatra, psycholog, neurolog, okulista, chirurg, laryngolog, stomatolog.

W ramach tego etapu na początku zostaniesz poddany badaniu psychologicznemu. Jeśli decyzja prowadzącego badanie będzie pozytywna, w dalszej kolejności, o Twoim stanie zdrowia fizycznego wypowiedzą się specjaliści z różnych dziedzin medycyny.

W razie uzyskania negatywnego orzeczenia komisji lekarskiej, od tego etapu postępowania kwalifikacyjnego przysługuje Ci 14 dni na odwołanie, które złożysz do Centralnej Komisji Lekarskiej w Gdańsku za pośrednictwem Pomorskiej Rejonowej Komisji Lekarskiej w Gdańsku.

Jeżeli nie zaliczyłeś tego etapu postępowania ponownie do niego możesz przystąpić po 12 miesiącach.